Time Reporting

 
 

Tổng quan về Hệ thống ghi chép thời gian

Hệ thống ghi chép thời gian là phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng, dễ dàng theo dõi thời gian, chi phí và báo cáo công việc.

Hệ thống ghi chép rất lý tưởng cho các công ty nhỏ, các cơ quan cần đưa thông tin chi tiết về thời gian và công việc nhân viên đang làm trong các dự án và làm cơ sở cho thanh toán lương và chi phí.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi thời gian khác nhau trong các dự án và các hoạt động được đăng ký và đồng thời có một cái nhìn tổng quan của các báo cáo hoạt động trước đây.

Đối với nguời chủ trì, quản lý công việc sẽ dễ dàng để có được một cái nhìn tổng quan về bao nhiêu thời gian đã được đăng ký vào một dự án hoặc hoạt động và thời gian đăng ký bởi một người dùng cụ thể. Ngoài ra còn có một số báo cáo trong hệ thống các bảng chấm công, ví dụ như báo cáo thời gian một tháng, tuần, tất cả các dự án.

Xem thêm

Cơ quan chủ quản

Tên giao dịch tiếng Anh: Institute of Statistical Science (ISS).

Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam;

Điện thoại: (84-4) 8344236; Fax: (84-4) 7751356;

Website: http://www.vienthongke.vn

Viện Khoa học Thống kê là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành của Tổng cục Thống kê, được thành lập theo Quyết định số 02/TCTK-TCCB ngày 03 tháng 01 năm 1976 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Viện nằm trong mạng lưới các viện nghiên cứu do Bộ Khoa học và công nghệ quản lý. Năm 1996, Viện Khoa học Thống kê được xếp là Viện loại 1 của Nhà nước (Theo Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ).

Xem thêm