Hệ thống ghi chép thời gian

Hệ thống ghi chép thời gian rất hiệu quả trong quá trình theo dõi thời gian làm việc, và cũng dễ dàng sử dụng cho người dùng. Người sử dụng có khả năng tạo báo cáo dễ dàng theo thời gian mình đăng ký vào các sản phẩm, công việc.

Hệ thống ghi chép thời gian

Quản trị hệ thống dễ dàng có được một cái nhìn tổng quan về thời gian đã đăng ký vào một sản phẩm hoặc công việc, thời gian đăng ký bởi một người dùng cụ thể. Ngoài ra còn có một số báo cáo, ví dụ như báo cáo thời gian một tháng, tuần, tất cả các dự án vv .Tất cả các báo cáo có thể được xuất ra tệp Excel cho mục đích lưu trữ, in ấn.

Hệ thống ghi chép thời gian rất dễ sử dụng và người dùng có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay lập tức mà không cần đào tạo để hiểu sâu về hệ thống. Vì phần mềm hoạt động dựa trên website nên có thể truy cập ngay cả khi người dùng không ở văn phòng. Điều duy nhất cần thiết là một trình duyệt hiện đại và kết nối internet.