Viện Khoa học Thống kê

Đánh giá lại Quy mô GDP

Email In

Danh sách một số bài về điều chỉnh quy mô GDP

1. Đánh giá lại quy mô GDP: Việt Nam không phải ngoại lệ

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Danh-gia-lai-quy-mo-GDP-Viet-Nam-khong-phai-ngoai-le/373148.vgp

2. Đánh giá lại quy mô GDP không làm thay đổi tốc độ tăng trưởng

https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/41337202-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-lam-thay-doi-toc-do-tang-truong.html

3. Đánh giá lại quy mô GDP: Lợi và bất lợi

https://tbck.vn/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-loi-va-bat-loi-45175.html

4. Đánh giá lại quy mô GDP: Yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-yeu-cau-cap-thiet-doi-voi-moi-quoc-gia-589110

5. Đánh giá lại GDP: Cung cấp bức tranh xác thực hơn về nền kinh tế

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-08-21/danh-gia-lai-gdp-cung-cap-buc-tranh-xac-thuc-hon-ve-nen-kinh-te-75400.aspx

6. Đánh giá lại quy mô GDP để có định hướng đúng phát triển kinh tế

https://m.bnews.vn/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-de-co-dinh-huong-dung-phat-trien-kinh-te/131370.html#

7. GDP tăng thêm 25,4%/năm khi tính lại: Tổng cục Thống kê nói gì?

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/gdp-tang-them-254nam-khi-tinh-lai-tong-cuc-thong-ke-noi-gi.html

8. Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19091

9. Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19090

10. Quy mô GDP 2011-2017 tăng thêm 25,4%/năm sau khi bổ sung 76.000 doanh nghiệp

https://haiquanonline.com.vn/quy-mo-gdp-2011-2017-tang-them-254nam-sau-khi-bo-sung-76000-doanh-nghiep-110902.html

11. Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19088

12. Vì sao IMF giúp Việt Nam đánh giá lại GDP

http://nfsc.gov.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/vi-sao-imf-giup-viet-nam-danh-gia-lai-quy-mo-gdp/

13. Vì sao phải "đánh giá lại quy mô GDP" của Việt Nam?

https://www.tienphong.vn/kinh-te/vi-sao-phai-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-cua-viet-nam-1453569.tpo

14. Chưa tính kinh tế ngầm khi đánh giá lại quy mô GDP

https://nhandan.com.vn/kinhte/item/41234002-chua-tinh-kinh-te-ngam-khi-danh-gia-lai-quy-mo-gdp.html

15. Tổng cục Thống kê: “Không dùng cách tính mới khi đánh giá lại GDP”

https://vnexpress.net/kinh-doanh/tong-cuc-thong-ke-khong-dung-cach-tinh-moi-khi-danh-gia-lai-gdp-3968587.html

16. Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP

http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=373060

17. Tổng cục Thống kê giải thích vì sao phải 'đánh giá lại quy mô GDP'?

https://vtc.vn/tong-cuc-thong-ke-giai-thich-vi-sao-phai-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-d492985.html

18. GDP Việt Nam bất ngờ tăng lên, cũng là chuyện dễ hiểu

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-phai-la-cach-tinh-moi-559292.html

19. Tổng cục Thống kê thông tin về việc đánh giá lại GDP

http://thoibaonganhang.vn/tong-cuc-thong-ke-thong-tin-ve-viec-danh-gia-lai-gdp-91133.html?fbclid=IwAR3Yp1Z-8EZV6hMP247D-hu8CqWaiiZvsomoReM45d7waA_b-NBZ6a5n7N0

20. “Đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới”

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=424146

21. 76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP

http://vneconomy.vn/76000-doanh-nghiep-duoc-tinh-them-vao-quy-mo-gdp-20190816143611714.htm

22. Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết

https://www.vietnamplus.vn/tong-cuc-thong-ke-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-la-yeu-cau-cap-thiet/590389.vnp

23. Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP không phải là “cách tính mới”

https://enternews.vn/tong-cuc-thong-ke-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-phai-la-cach-tinh-moi-156071.html

24. Đánh giá lại quy mô GDP: Chưa tính khu vực kinh tế ngầm

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-08-16/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-chua-tinh-khu-vuc-kinh-te-ngam-75216.aspx

25. Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?

https://vov.vn/kinh-te/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-de-tinh-dung-tinh-du-theo-chuan-quoc-te-945183.vov

26. 76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

https://vov.vn/kinh-te/76000-doanh-nghiep-duoc-bo-sung-vao-quy-mo-gdp-945385.vov

Một số video về điều chỉnh lại quy mô GDP:

1. Việt Nam đánh giá lại quy mô GDP:

https://nhandantv.vn/viet-nam-danh-gia-lai-quy-mo-gdp-n114761.htm (https://www.youtube.com/watch?v=WOPbsAKokk4)

2. Vì sao phải đánh giá lại quy mô GDP?:

https://vtv.vn/video/van-de-hom-nay-16-8-2019-385723.htm (https://www.youtube.com/watch?v=1oyapZYAks0)

3. Đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước GDP:

https://vtv.vn/video/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-385698.htm (https://www.youtube.com/watch?v=slMfgxovMwQ)

4. Sau tính lại, GDP tăng thêm 25,4%/năm:

https://www.youtube.com/watch?v=fONI4fHvLDE

5. Đánh giá lại Quy mô Tổng sản phẩm trong nước

https://drive.google.com/file/d/1poFNeuYlnVyss0HO3JSADAlykr6D87Sf/view?ts=5d52645b

 

Đăng nhập

VideoGet the Flash Player to see this player.

Liên kết website